پنجره دوجداره عایق صدا
اسفند ۲۴, ۱۳۹۴
نقش پنجره دوجداره در اتلاف انرژی
فروردین ۸, ۱۳۹۵

انواع در و پنجره یو پی وی سی

پنجره ها :

انواع در و پنجره از نظر نوع قاب

انواع در و پنجره از نظر نوع شيشه

انواع در و پنجره از نظر نحوه عملكرد

انواع در و پنجره از نظر فن آوري

انواع در و پنجره از نظر نوع قاب :

با پيشرفت صنعت ساختمان، پنجره با قابهاي متعددي توليد مي شود كه مهمترين آنها به شرح زير مي باشد.

۱) قاب آلومينيومي


۲) قاب آلومينيومي ترمال بريك

۳) قاب فيبرگلاس

۴) قاب تركيبي و كامپوزيتيچ

۵) قاب چوبي


۶) قاب یو پی وی سی (UPVC)


۷) قاب یو پی وی سی عايق شده

انواع در و پنجره از نظر نوع شيشه :

پنجره ها با توجه به نوع شيشه و تعداد لايه هاي شيشه به صورت زير

تقسيم مي شوند.

۱) پنجره تك جداره یو پی وی سی با شيشه شفاف ساده


۲) پنجره تك جداره یو پی وی سی با شيشه دودي و يا برنزي

۳) پنجره دو جداره یو پی وی سی با شيشه شفاف ساده

۴) پنجره دو جداره یو پی وی سی با شيشه دودي و يا برنزي

۵) پنجره هاي دو جداره با پوشش هاي خاص شيشه جاذب گرماي خورشيد (Selective Surface)

۶) پنجره دو جداره با شيشه هاي با ضريب صدور پايين (Low-E)

۷) پنجره هاي دو جداره با شيشه هاي تركيبي (جاذب گرماي خورشيد و ضريب صدور پايين)

۸) پنجره هاي سه جداره یو پی وی سی با شيشه هاي تركيبي

انواع پنجره از نظر نحوه عملكرد :

پنجره ها از نظر نوع كاربري در ساختمان به صورت زير دسته بندي مي

شوند.

۱) پنجره هاي ثابت

۲) پنجره هاي لولايي قائم (بازشو به سمت بيرون و داخل)

۳) پنجره هاي لولايي افقي (بازشو به سمت بيرون و داخل)

۴) پنجره هاي كشويي قائم

۵) پنجره هاي كشويي افقي

انواع در و پنجره از نظر فن آوري :

پنجره ها از نظر فن آوري ساخت به منظور بهبود كارايي و كاهش افت حرارتي به صورت زير دسته بندي مي شوند.

۱)در و پنجره هايي كه لايه بين دو شيشه با گازهاي خنثي پر شده است

۲)در و پنجره هايي كه در آنها از اسپيسرهايي(Spacer) با ضريب انتقال حرارت هدايتي پائيني استفاده شده است

۳) در و پنجره های با پوشش شيشه Low-E و انتخاب طيفي

۴)در و پنجره هاي هوشمند

پنجره الماس