مشخصات شیشه دوجداره استاندارد برای پنجره upvc

پنجره upvc زمانی عایق سرما و گرما و صدا خواهد بود که در آن از شیشه دوجداره استاندارد استفاده شده باشد, زیرا ۸۰ درصد پنجره را شیشه دوجداره در بر می گیرد. کیفیت موادی همچون درزگیر بوتیل، پلی سولفاید،رطوبت گیر و اسپیسر از مشخصات شیشه دوجداره استاندارد برای پنجره upvc می باشد که اگر این مواد به صورت استاندارد و مرغوب در کارخانه ها مورد استفاده قرار گیرند، شیشه های تولید شده تا سالیان طولانی بدون هیچ گونه مشکلی وظیفه حفظ انرژی و جلوگیری از آلودگی صوتی را انجام می دهند.

از مشخصات شیشه دوجداره استاندارد برای پنجره upvc می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استفاده از شیشه های فلوت و درجه A در پنجره upvc
وجود هرگونه خال, جوش, خط و خش و یا عدم دید شفاف نشان دهنده این موضوع است که لایه های شیشه دوجداره پنجره upvc گرید A نمی باشد و از شیشه درجه B و یا شیشه شیت استفاده شده است.
استفاده از اسپیسر آلومینیومی یکپارچه
اسپیسرهای آلومینیومی بین دوجداره شیشه پنجره upvc باید بصورت یکپارچه در کنج ها باشد و فقط در یکی از اضلاع به یکدیگر متصل شده باشند در غیر این صورت شیشه دوجداره شما استاندارد نمی باشد.
استفاده از چسب اولیه تزریقی
اسپیسر آلومینیومی باید توسط بوتیل تزریقی به شیشه دوجداره متصل گردد. علامت تشخیص وجود بوتیل تزریق آن است که وقتی شیشه دوجداره پنجره upvc را از روبه رو نگاه می کنیم هرگز اسپیسر آلومینیومی دیده نشود و کاملا بصورت یکنواخت توسط چسب پوشانده شده باشد و بصورت یکدست مشکی با چسب ثانویه تلفیق شده باشد. در سیستم تولید صنعتی استاندارد اسپیسرها ابتدا توسط دستگاه بوتیل زنی، بوتیل دار شده و سپس بر روی شیشه نصب میگردند. این امر برای پرس اولیه شیشه ها بر روی یکدیگر انجام میپذیرد.

استفاده از چسب ثانویه پلی سولفاید
در تولید شیشه دوجداره از دو نوع چسب اولیه بوتیل و چسب ثانویه پلی سولفاید استفاده می گردد. حتما باید از نوع مرغوب آن و به مقدار کافی استفاده شود. روش تشخیص آن هم این است که وقتی شیشه دوجداره را از روبه رو ( قیل از نصب در غاب پنجره ) نگاه می کنیم دور تا دور آن یک نوار مشکی از چسب دیده می شود که ضخامت و یا پهنای آن حتما حتما باید ۵ میلی متر باشد و یکدست مشکی دیده شود و از زیر آن اسپیسر آلومینیومی دیده نشود ، به قولی کچلی نداشته باشد.
دیده شدن سوپاپ گاز
دو عدد سوپاپ گاز باید در یکی از اضلاع شیشه دوجداره پنجره upvc بر روی اسپیسر آلومینیومی وجود داشته باشد. اگر گاز آرگون تزریق شده باشد ، سطح داخلی شیشه دوجداره شما با سطح خارجی آن ( سطحی که با محیط بیرون در تماس است) باید اختلاف دما داشته باشد. بدین صورت که داخل گرم و بیرون سرد باشد درغیر اینصورت گاز آرگون تزریق نشده است.
تزریق سلی کاژل یا همان مواد رطوبت گیر در داخل اسپیسر ها
در دو ضلع از شیشه دوجداره شما باید سلی کاژل و یا همان مواد رطوبت گیر تزریق گردد تا رطوبت بین دوجداره را جذب خود نماید و مانع ازبخار در داخل شیشه دوجداره گردد. علامت وجود سلی کاژل در داخل اسپیسر آن است که وقتی شیشه دوجداره پنجره upvc را تکان می دهید باید صدای جابجایی مثل شن و یا نمک در داخل اسپیسر و شیشه دوجداره شنیده شود.