مقایسه شیشه پنجره دوجداره صنعتی سنتی

درمقایسه شیشه پنجره دوجداره صنعتی سنتی از لحاظ ظاهری تفاوت عمده ای وجود ندارد اما با گذشت زمان معایب شیشه پنجره دوجداره سنتی از جمله مه آلودگی داخل دو لایه شیشه, قرار گرفتن رطوبت گیر در مجاورت هوا, از دست رفتن خاصیت رطوبت گیری آن, عدم یکنواختی عایق ثانویه, قابلیت نفوذ هوا به داخل دو لایه شیشه و احتمال شکستگی به طور نامحسوس در لایه های کناری و گوشه های شیشه آشکار مي شوند.

مقایسه شیشه پنجره دوجداره صنعتی سنتی در نحوه ساخت
۱- در اولين مرحله توليد، يعنی مرحله برش، دوجداره شيشه بايد کاملاً هم اندازه بريده شوند تا بتوانند به درستی در فريم قرار گيرند. دقت مورد نياز حداقل يک ميلمتر است که در توليد با روشهای دستی و سنتی اين ميزان دقت وجود ندارد و باعث اشتباه در برش می گردد.
۲- نگهداری و ميزان مناسب تزريق ماده رطوبت گير به داخل پروفيل آلومينيومی بايد تحت شرايط کنترل شده ای انجام گيرد که امکان تحقق اين امر در کارگاههای سنتی ميسر نمی باشد.
۳- برای اينکه سطح داخلی شيشه پنجره دوجداره عرق نکند يا کدر نشود بايد هوا، رطوبت و آلودگی در آن نفوذ نکند. با دوجداره کردن اصولی و استفاده صحيح از چسبهای اوليه و ثانويه با کیفیت ميتوان از نفوذ هوا، رطوبت و آلودگی به محفظه بين دوجداره جلوگيری کرد. اين امر فقط توسط دستگاههای اتوماتيک و پیشرفته امکان پذير است. زيرا اين ماشين آلات قادرند تا با اعمال فشار يکنواخت به روی دوجداره شیشه در هنگام چسب زنی ، فاصله ومرزهای مابين جداره ها و پروفيل آلومينيومی را پوشانده تا در طی زمان باز نشود که اعمال اين فرآيند يکنواخت در کارگاههای سنتی امکان پذير نمی باشد.
۴- ترکيب موادی که جهت عايق بندی و چسب زنی استفاده میشوند بايد همواره تحت کنترل باشد که اين امر در کارگاههای سنتی قابل اجرا نيست.


تشخیص وجود گاز آرگون در شیشه پنجره دوجداره صنعتی سنتی
با توجه به پیشرفت روزافزون در صنعت پنجره دوجداره یو پی وی سی و شیشه دوجداره و مصرف بالای این ۲ کالا، ضرورت این پیدا شده است که مصرف کننده عزیز بتواند شیشه دوجداره صنعتی گازدار را از شیشه دوجداره سنتی غیر استاندارد تشخیص دهد.
درب پنجره دوجداره زمانی عملکرد ۱۰۰ درصدی عایق از خود نشان می دهد که از شیشه پنجره دوجداره صنعتی در آن استفاده شده باشد. روشهای بسیاری برای تشخیص وجود گاز آرگون در شیشه پنجره دوجداره وجود دارد که در ذیل چند خصوصیت را نام برده ایم:
وجود سوپاپ های تزریق گاز آرگون در روی اسپیسر آلومینیومی شیشه دوجداره
اختلاف دمای جداره داخل و خارج در شیشه دوجداره گازدار
استفاده از اسپیسرهای یکپارچه در شیشه دوجداره گازدار