قیمت انواع درب و پنجره دوجداره
دی ۲۷, ۱۳۹۶
تعویض پنجره قدیمی با پنجره دوجداره ویستابست
دی ۳۰, ۱۳۹۶

پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن

شرکت پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن در سال ۱۳۸۶ تاسیس و فعالیت خود را در این زمینه آغاز کرد و در طی سالیان اخیر موفق شده است به یکی از شرکت های صاحب نام تولید کننده پروفیل یو پی وی سی تبدیل شود. پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن در تولید سری های مختلفی از پروفیل های یو پی وی سی فعالیت دارد که در ادامه با تعدادی از آنها آشنا می شوید. هر یک از سری های پروفیل های یو پی وی سی هافمن برای موارد خاصی مورد استفاده قرار می گیرد که شما میتوانید با توجه به نیاز خود از این پروفیل ها استفاده نمایید.

پروفیل لنگه پنجره دوجداره پروفیل یو پی وی سی هافمن
ارتفاع دیواره خارجی پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن در این نوع ۵۸ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۵۸ میلیمتر می باشد. عرض پرفیل لنگه پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. محل اسقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر میباشد.

پنجره پروفیل فریم پنجره upvc دو جداره پروفیل هافمن
در این پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن ۶۲ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۲ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن ۶۰ میلیمتر و این پروفیل ۴ کاناله بوده و دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتری می باشد. در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن محل استقرار گالوانیزه به ارتفاع ۲۳ میلیمتر و عرض ۳۲ میلیمتر میباشد.

پروفیل پنل پنجره دوجداره یو پی وی سی پروفیل هافمن
ارتفاع دیواره خارجی پروفیل یو پی وی سی هافمن در این نوع ۱۰۰ میلیمتر و همچنین ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل نیز ۱۰۰ میلیمتر می باشد. پروفیل پنل هافمن دارای عرض ۲۴ میلیمتر می باشد.

پروفیل فریم پنجره دوجداره یو پی وی سی پروفیل هافمن
در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل upvc پنجره دوجداره هافمن ۶۵ میلیمتر و ارتفاع دیواره داخلی این پروفیل ۴۴ میلیمتر می باشد. عرض پروفیل فریم پنجره هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. فضای جایگیری گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل لنگه پنجره upvc دوجداره پروفیل هافمن
ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۵۸ میلیمتر و در این پروفیل ارتفاع داخلی آن ۵۸ میلیمتر می باشد. این نوع پروفیل upvc هافمن ۵ کاناله بوده و نیز عرض پروفیل لنگه پنجره ۷۰ میلیمتر دارای ضخامت شیشه خور ۲۴ میلیمتر می باشد. فضای استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی ثابت پنجره یو پی وی سی دوجداره پروفیل هافمن
ارتفاع دیواره خارجی این پروفیل upvc هافمن ۸۴ میلیمتر و همچنین ۴۲ میلیمتر ارتفاع داخلی این پروفیل می باشد. عرض پروفیل میانی ثابت هافمن ۷۰ میلیمتر و این پروفیل ۵ کاناله بوده و دارای ۲۴ میلیمتر ضخامت شیشه خور می باشد. محل استقرار گالوانیزه در این نوع پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن به ارتفاع ۳۳ میلیمتر و عرض ۲۲ میلیمتر می باشد.

پروفیل میانی متحرک پنجره دوجداره یو پی وی سی پروفیل هافمن
در این نوع پروفیل ارتفاع دیواره خارجی پروفیل پنجره دوجداره یو پی وی سی هافمن ۶۳.۵ میلیمتر و ارتفاع داخلی این پروفیل نیز ۳۶ میلیمتر می باشد. این پروفیل میانی متحرک ۵ کاناله بوده و این نوع پروفیل دارای عرض ۷۳.۵ میلیمتر می باشد.