قیمت درب پنجره یو پی وی سی دوجداره
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
اندازه گیری پنجره یو پی وی سی
شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

پنجره دوجداره عایق حرارت

پنجره دوجداره عایق

پنجره دوجداره عایق حرارت

از جمله مسائل مهمي كه امروزه توجه بسياري از اقتصاد دانان را به خود معطوف ساخته است، موضوع انرژي و استفاده بهينه از آن و محدوديت هاي منابع فسيلي است. يكي از مباني توسعه يافتگي ميزان انرژي مصرفي سرانه است به شرطي كه بخش عمده اي از آن در صنعت وكشاورزي باشد. متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه و ازجمله كشور ما مصرف انرژي به صورت سرانه بسيار بالا است و بر خلاف انتظار بخش عمده اي از اين مصرف بالاي انرژي در بخش خانگي ، خدمات وتجاري است. مي دانيم كه مصرف بالاي انرژي در اين بخشهاي غير توليدي به مفهوم اتلاف انرژي است. در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده است تا نه تنها مصرف انرژي در سطح متعادلي نگه داشته شود بلكه ازآن به صورت بهينه استفاده گردد.

محدوديت منابع انرژي مخصوصا منابع سوختهاي فسيلي و نگراني هاي موجود در توقف رشد صنعتي به علت گراني سوختهاي فسيلي و پايان پذيري آنها، كشورها را برآن داشته است تا روي ديگر منابع انرژي به خصوص انرژيهاي تجديد پذير، انرژي خورشيدي، باد، زمين گرمايي و امواج درياها و اقيانوسها تحقيق و مطالعه شود و از سوي ديگر بهينه و بجا و درست مصرف كردن سوختهاي فسيلي در دستور كارجدي اغلب كشورها قرارگيرد. در اين مقاله تلاش گرديده كه به بخش دوم يعني بهينه سازي مصرف سوخت درساختمان هاي مسكوني و تجاري پرداخته شود.

بر اساس آمار، يكي از مهم ترين مصارف انرژي در بخش ساختمان در كشور ما مطبوع سازي محيط كار يا سكونت است. به صورتي كه ۴۰ درصد سرانه سوخت در بخش خانگي و تجاري مصرف شده و از اين بخش نيز بيش از ۵۰ درصد به مطبوع سازي دماي محيط اختصاص دارد. در اين مقاله يك واحد مسكوني با مشخصات داده شده از نظر افت حرارتي از ساختمان به بيرون درشرايط زمستان در حالت واقعي و زماني كه ديوارها عايق بندي شده و پنجره ها دو جداره شوند با هم مقايسه شده است.

واحد مسكوني كه كليه محاسبات حرارتي در مورد آن انجام مي گيرد داراي خصوصيات زير مي باشد:

  • يك واحد آپارتمان مسكوني كه در طبقه چهارم قرار دارد.

  • ارتفاع كف تا سطح زمين ۱۰/۶m 

  • ارتفاع كف تا سقف ۲/۷۰m 

  • ضخامت كف و سقف حدود ۳۰cm

نتايج

  • در مورد جدارها , سقف از بيشترين سهم در انتقال حرارت برخوردار است. بعد از سقف ديوارها در مرتبه بعدي قرار مي گيرد.

  • مجموع حرارت انتقالي از ديوارها بيش از نيمي از حرارت كل را تشكيل مي دهد.

  • مجموع حرارت انتقال كلي از ديوارها و سقف حدود ۷۵ درصد از حرارت اتلافي را تشكيل مي دهد.

  • با استفاده از عايق پشم شيشه (۳cm) و پنجره دوجداره، ۴۹ درصد کاهش اتلاف حرارتی دیده می شود.

  • سقف نسبت به مساحت اشغالي انتقال حرارت كمتري نسبت به ساير جدارها دارد , علت اين امر را مي توان در وجود لايه هاي بيشتر سقف نسبت به ساير جدارها دانست، به خصوص وجود قير و آسفالت در سقف به عنوان يك عايق حرارتي عمل كرده و در كاهش ميزان انتقال حرارت از سقف نقش مهمي را داراست.

  • پنجره ها به نسبت مساحت خود از اتلاف حرارتي بالايي برخوردارند بطوريكه حدود سه برابر سهم خود از سطح اشغالي, در انتقال حرارت آپارتمان نقش دارد و اين خود نشان دهنده نقش مهم پنجره ها در اتلاف حرارتي منازل مي باشد. منازلي كه از پنجره هاي بيشتري در سازه ساختمان خود استفاده مي كنند از تلفات حرارتي بالايي برخوردارند و نيازمند به استفاده از پنجره هايي با كارايي حرارتي بالا مي باشند تا از اتلاف حرارتي آنها كاسته شود.

پنجره الماس