پنجره یو پی وی سی
بهمن ۲۸, ۱۳۹۴
صرفه جویی در مصرف انرژی
اسفند ۴, ۱۳۹۴

کاربرد پنجره در ساختمان

کاربرد پنجره در ساختمان

چرا پنجره ها اجزای مهم ساختمان هستند؟

پنجره هاي مدرن، ذخيره انرژي، مقاومت و راحتي را فراهم مي كنند. پنجره ها نور، گرما، نسيم خنك كننده و زيبايي را به خانه ها مي آورند و احساس گشايش فضا را به حوزه هاي زندگي مي دهد. گرچه پنجره ها مفید هستند اما اگر به درستي انتخاب نشوند و مناسب نصب نشده باشند مي توانند در جنبه منفي، كارائي انرژي منزل، راحتي، كيفيت هواي داخلي و مقاومت را تحت تاثير قرار دهند. پنجره هاي ميتوانند منبع اصلي در كاهش سرما در زمستان و گرما در تابستان بشوند. در آب و هواي سرد، پنجره ها مي توانند برای ۱۰ تا ۲۵ درصد باعث افزایش گرما شوند و سرما را تا حد كافي كاهش دهند.

وقتي به درستي انتخاب شوند و نصب گردند، پنجره ها مي توانند در به حداقل رساندن گرماي اتاق، سرماي اتاق و هزينه هاي روشنايي كمك بكنند. برای داشتن خانه ای با پنجره های هرچه مناسب تر و کارآمد تر باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم.

طراحي:

اندازه، انواع، جايگزيني و خاصيت هاي پنجره بايد به عنوان قسمت مهم در طراحي خانه به علت تاثير آنها در گرما و سرما، روشنايي و تزيين فضای داخلي تعيين شود. خصوصياتو زوایای تابش خورشيد و تاثير آن در پنجره ها بايددر طول طراحي مورد توجه قرار گيرند. خاصيت هاي پنجره كه اهداف طراحي را بر آورده مي كنند بايد در استفاده از راهنمايي هاي قابل قبول مشخص شوند.

انتخاب:

پنجره ها بايد طوری انتخاب شوند تا خاصيت هاي بخصوص طراحي را بعد از مورد توجه قرار دادن تكنولوژي هاي پنجره جامه عمل بپوشانند.

در انتخاب پنجره باید عوامل ظاهري، قيمت خريد، هزينه نصب، پشتیبانی تضميني بعد از خرید و رسيدگی های بيشتر به پنجره (شامل حفاظ) در نظر گرفته شوند.

نصب:

حتي پنجره هاي مدرن و پیشرفته هم بيشتر بايد به طور صحيح نصب شوند تا از اجرای صحیح وظایف آنها اطمینان حاصل شود و مشخص شود که پنجره ها در مشكلات رطوبتي ساختمان نقشي نداشته باشند.

پنجره الماس