کاهش اتلاف حرارتی از پنجره دوجداره

پنجره ها روشنایی، گرما، هواي تازه و زیبایی ها را به خانه آورده و ارتباطی با محیط خارج برقرار می کنند. علی رغم این محاسن پنجره ها یکی از عوامل مهم در اتلافات حرارتی ساختمانها است. بطوري که  حدود یک چهارم حرارت خارج شده ساختمانها در زمستان و یا حرارت وارد شده به آنها در تابستان ازطریق پنجره ها صورت می گیرد.

به همین دلیل از دیر باز کاهش این تلفات مد نظر طراحان ساختمانها بوده است. در گذشته نه چندان دور براي کاهش اتلافات حرارتی ساختمانها به جاي استفاده از پنجره هاي با یک لایه شیشه از پنجره هاي با دو یا چند لایه شیشه کمک گرفته می شد. حتی در پاره اي از موارد،لایه هاي پلاستیکی در بین شیشه ها نیز به کار می رفت.

ولی در دو دهه اخیر تکنولوژي ساخت پنجرههاي دو جداره با فاصله هوایی روز به روز پیشرفت کرده است. این پنجره ها عموماً از دو لایه شیشه، کهتوسط فاصله اي از هم جدا شده اند، تشکیل می شوند. شکل ۱ نمونه اي از این پنجره ها را نشان می دهد.

در این شکل جزییات قاب پنجره نیز مشخص شده است. فاصله بین دو لایه شیشه توسط هوا و یا گاز دیگري با ضریب هدایت پایین همچون آرگون، دي اکسید کربن و کریپتون پر می شود [ ۱ و ۲]. بدین ترتیب با توجه به اینکه پنجره هاي یک ساختمان عموماً داراي مقاومت حرارتی کمتري نسبت به سایر اجزاي آن است، بکارگیري این پنجره ها می تواند نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژي داشته باشد.

از جمله خصوصیات پنجره های دوجداره upvc آن است که دمای شروع به احتراق آن (C°۳۸۵) در مقایسه با چوب (C°۲۶۰) است و چنانچه بعد از شروع احتراق، منبع آتش‌زا از محصول PVC دور شود، شعله به خودی خود خاموش شده و از توسعه و انتقال حریق، جلوگیری به عمل می‌آید. در عین حال، شدت تولید بخارات سمی در هنگام احتراق پروفیل‌های PVC بسیار کند است.

PVC بنا بر خصوصیات ذاتی خود، در مقابل بسیاری از عوامل فرساینده شیمیایی، مقاومت بسیار خوبی از خود بروز می دهد و این خصوصیات، استفاده از پنجره‌های UPVC را در محیط‌های شیمیایی و صنعتی، حایز اهمیت می‌سازد. پنجره‌های UPVC از زنگ‌زدگی، خوردگی و تاثیرات مخرب حشرات موذی از قبیل موریانه، سوسک و… نیز مصون هستند.

دیگر خصوصیات PVC آن است که در محیط‌های میکروبی، رشد باکتری‌ها بسیار محدود است و این ویژگی، استفاده از آن را در محیط‌های بیمارستانی، صنایع غذایی و آزمایشگاهی برجسته ساخته است.

استفاده از پروفیل‌های فلزی در ساختار چند حفره‌ای پروفیل‌های UPVC، موجب شده این محصولات در عین وزن نا چیز، از استحکام و مقاومت مکانیکی کافی برخوردار باشند. در عین حال، مقاومت کافی در برابر باد و طوفان و نیز عدم لرزش و ایجاد اصوات مزاحم هنگام وزش باد از خصوصیات این نوع پنجره‌هاست.

یکی از خصوصیات پنجره‌های UPVC امکان استفاده از یراق‌آلات ویژه و متنوع در آن‌ها است . یکی از انواع این یراق‌آلات، گونه‌های ضد سرقت است که به‌ویژه در ساختمان‌های ویلایی مورد توجه قرار می‌گیرد. پنجره‌های UPVC نیز همچون اغلب محصولات پلیمری دیگر، قابل بازیافت بوده و از نظر زیست محیطی، آلاینده نیستند. در مرحله تولید پنجره، می‌توان ضایعات و بریده‌های غیر قابل استفاده پروفیل UPVC را برای بازیافت مجدد در صنایع دیگر استفاده کرد.

پنجره الماس